Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Polar Device Oy

Isokatu 28 a 24

90100 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Haili Li

+358 45 1972896

info@mykitchenelf.com

Rekisterin nimi

Polar Device asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen sekä markkinointiviestintä

Rekisterin sisältämät tiedot

    Nimi

    Sähköposti

    Puhelinnumero

    Yrityksen nimi

    IP-Osoite

    Sivuston selaustiedot

    Puhuttu kieli (suomi / englanti)

Tietolähteet

Tieto kerätään rekisteröidyltä henkilöiltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakasviestinnän ja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, sekä viranomaisille (tarvittaessa)

Tietojen luovuttaminen EU- / ETA-alueiden ulkopuolelle

Käytämme Mailchimp-uutiskirjetyökalua asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin. Mailchimp on yhdysvaltalainen yritys, joten käyttäjän antamat henkilötiedot siirtyvät Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot on suojattu henkilötietolain mukaisesti. Yhteystietoja luovutetaan myös yhdysvaltalaiselle Indiegogo, Inc:lle, joka toimii ennakkomyyntialustanamme. Näiden lisäksi tulemme käyttämään myös ulkopuolista yhtiötä asiakasviestinnän tehostamisessa. Tämä yhteistyö vaatii myös yhteystietojen luovuttamista. Sekä Mailchimp, että Indiegogo, Inc kuuluvat EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield-sopimuksen piiriin.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Rekisterin suojaus

Tiedot löytyvät mm. palomuurein ja salasanoin suojatuista tietokannoista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi HetiL 29§:n mukaisesti tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään info@mykitchenelf.com sähköpostiosoitteen kautta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi HetiL 39§:n mukaan vaatia tietojensa korjaamista. Pyyntö tehdään info@mykitchenelf.com sähköpostiosoitteen kautta.

Suoramarkkinoinnin suostumus

Rekisteröity henkilö voi tilata tai perua uutiskirjeen itsenäisesti tai ottamalla yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivustovierailijoiden käyttäytymisen seuraamiseen ja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeiden käyttämisen oman selaimesi asetuksista. Huomioi kuitenkin, että verkkosivujen toiminnallisuus saattaa tämän johdosta heikentyä.

Sivustolla käytössä olevat seurantatyökalut

    Google Analytics

    Facebook

    Mailchimp

Mitä evästeet ovat?

Eväste on tiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle tämän vieraillessa sivustolla. Se sisältää pienen määrän tietoa vierailijan käyttäytymisestä tämän vierailun aikana.

Evästeet eivät ole haitallisia ja niiden avulla voidaan usein parantaa sivuston latausnopeutta sekä vierailijan käyttökokemusta. Evästeet ovat täysin tavallisia tekstitiedostoja.